Dokumenty do rozwodu

Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu?

Niewątpliwie podstawowym dokumentem, jaki trzeba dołączyć do pozwu o rozwód, jest odpis skrócony aktu małżeństwa, który można zdobyć w urzędzie stanu cywilnego, właściwym dla miejsca zawarcia związku małżeńskiego.

To, jakie inne dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód, zależy w znacznej mierze od specyfiki konkretnej sprawy. Jeśli małżonkowie mieli dzieci – konieczne będzie dołączenie odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci. Jeśli w pozwie żądamy jakichkolwiek rozstrzygnięć związanych ze sferą majątkową małżonków – niezbędne jest załączenie zaświadczenia o zarobkach, zeznania podatkowego za rok poprzedzający złożenie pozwu, czy też innych dokumentów ukazujących stan majątkowy/finansowy małżonka.

Jeśli jesteśmy w posiadaniu dokumentów potwierdzających określone okoliczności, na które powołujemy się w pozwie – również trzeba będzie je dołączyć. Mogą to być pisma, wydruki z poczty e-mail, treść smsów, listy, notatki, itp.

Rozwody należą do spraw, które trudno uogólnić, dlatego przed złożeniem pozwu warto skontaktować się z adwokatem, przedstawić okoliczności sprawy i na tej podstawie wspólnie zdecydować, które dokumenty powinny być elementem pozwu.

Adwokat Maciej Zaborowski

Jeśli masz do mnie jakieś pytanie, napisz:
e-mail: adwokatmz@gmail.com

Polecane